Значимость психологической компетенции в формировании мотивации педагогической деятельности.

Керімбеков М.А. Педагогикалық іс-әрекет мотивациясын қалыптастыруда психологиялық құзіреттіліктің маңызы / Ж.А. Жүнісбекова,  М.А. Керимбеков, С.Т. Мамадалиев // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің хабаршысы, «Психология» сериясы. – 2020 . –  №2(63).  – Б. 183-186 .

Мақалада қоғамның жаһандануы жағдайында педагогикалық іс-әрекет мотивациясын қалыптастыруға психологиялық құзіреттіліктің ықпалы мәселесі талқыланған. Сонымен қатар, бұл мақалада «мотивация», «құзіреттілік» «кәсіби іс-әрекет» ұғымының мән-мағынасы мен мазмұны теориялық тұрғыда егжей-тегжейлі талданған. Мотивацияның құрылымы, оның ішінде сыртқы және ішкі мотивацияның негізгі сипаттамалары жан-жақты зерттелген. Психологиялық құзіреттіліктің жекелеген компоненттерінің педагогикалық іс-әрекеттің мотивациясына әсері қарастырылған.

Отзывы посетителей

Пока нету никаких отзывов

Будьте первым, кто оставит отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *