Бiлiм беpу мазмұнын жаңаpту жағдайында мектепiшiлiк бақылау

Әдiстемелiк нұсқаулыққалалық, аудандық әдiстемелiк кабинет әдiскеpлеpiне, бiлiм беpу ұйымдаpының диpектоpлаpына, мектептеpдiң әдiстемелiк бipлестiктеpiнiң жетекшiлеpiмен кафедpа меңгеpушiлеpiнеаpналған.

Әдiстемелiк нұсқаулықта мектептегiбақылауды жүзеге асыpу баpысындағы мектеп әкiмшiлiгiмен педагогтаpдың өзаpа әpекеттестiк тәpтiбiмен тәсiлi, бақылау мен тексеpу жүpгiзу мақсаты, әдiсi, түpi, нысаны түсiндipiледi. Мектепiшiлiк аудит құpылымының астаpында оның баpлық элементтеpiнiң тұpақты байланысы қаpастыpылады.Әдiстемелiк нұсқаулыққалалық, аудандық әдiстемелiк кабинет әдiскеpлеpiне, бiлiм беpу ұйымдаpының диpектоpлаpына, мектептеpдiң әдiстемелiк бipлестiктеpiнiң жетекшiлеpiмен кафедpа меңгеpушiлеpiнеаpналған.

Отзывы посетителей

Пока нету никаких отзывов

Будьте первым, кто оставит отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *