- АҚПАРАТТЫҚ ҚОРЛАР -

Құрметті кітапхана пайдаланушылары!

  • Сіздердің назарларыңызға ең танымал Интернет-қорларды, кітапханалардың ашық сайттарын, жалпы және педагогикалық бағыттағы сайттарды ұсынамыз, олар сізге қажетті ақпаратты іздеуде айтарлықтай көмек бола алады.
  • Сондай-ақ, мұнда сіз педагогикалық және жалпы бағыттағы мерзімді басылымдардың сайттарын таба аласыз

SCOPUS

«Scopus» немесе «Скопус» — библиографиялық және реферативтік дерекқор және ғылыми басылымдарда жарияланған мақалалардың дәйексөзділігін қадағалауға арналған құрал. Техникалық, медициналық және гуманитарлық ғылымдар бойынша ғылыми басылымдардың 24 мың атауын 5 мың индекстейді.

ELSEVIER

ғылыми, техникалық және медициналық ақпараттық өнімдер мен қызметтердің әлемдік жетекші жеткізушісі. Әлемдегі ең ірі төрт ғылыми баспа үйінің бірі, ол жыл сайын ғылыми журналдар әлемінде жарияланған барлық мақалалардың төрттен бірін шығарады. 1880 жылы Амстердамда құрылған, Ұлыбритания, АҚШ, Бразилия және басқа елдерде филиалдары бар.

Платформа SPRINGER LINK

Springer баспасының мәліметтер базасын пайдалану бойынша нұсқаулық – 1997 – 2018 жж. 3000-нан астам Springer журналы; – 2005-2010 жылдары Springer-те 40 000-нан астам электронды кітаптар, соның ішінде монографиялар, анықтамалар және конференция еңбектері бар

EDVISORS.COM

Мектепке дейінгі білім, орта мектеп, колледж және университет, жоғары және кәсіптік білім, педагогикалық материалдар мен мақалалар, қашықтан оқыту және т. б. санаттар бойынша АҚШ білім беру қорларының каталогы.

EDUCATION

Отбасы, студенттер, мұғалімдер, әкімшілік және т.б. арналған білім туралы ақпарат. Колледжде оқу туралы ақпарат: сипаттамалары мен нұсқаулықтары. Жасөспірімдерге арналған материалдар: клип өнері, ойын-сауық, бос уақыт, оқу.

The Virtual Reference Library (VRL) - Канада

Нұсқаулықта ғылыми, кәсіби және білім беру қызметіне арналған қорларға сілтемелер бар.

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Нұсқаулықта 1975 жылдан бастап шыққан басылымдар көрсетілген.

БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА США

Әлемдегі кітапханалардың ішіндегі ең іргелі электронды нұсқаулық. Кітаптар, мерзімді басылымдар, карталар, ноталар, компьютерлік файлдар және қолжазбалар сияқты 12 миллионнан астам сақтау бірлігі туралы мәліметтерге тәулік бойы қол жеткізуге болады.

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER (OCLC)

Online Computer Library Center, Inc. — «американдық коммерциялық емес кооперативтік және ғылыми-зерттеу ұйымы, оның қоғамдық мақсаты әлемдік ақпаратқа қол жеткізуді кеңейту және ақпараттық шығындарды азайту.

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Британ кітапханасы – бұл Ұлыбританияның Ұлттық кітапханасы және нұсқаулық пәндер саны бойынша әлемдегі ең үлкен ұлттық кітапхана. Баға беру бойынша онда көптеген елдерден 170-200 миллион заттар сақталған.

GALLICA

Франция Ұлттық кітапханасының онлайн кітапханасы (NbF). Gallica-ның барлық материалдары қолжетімді. Мазмұны 3 000 000-нан астам құжатты құрайды: кітаптар, карталар, қолжазбалар, суреттер, мерзімді басылымдар мен газеттер, партитуралар мен аудиожазбалар. «Тарих, тарих ғылымдары», «Мемлекет және құқық», «Заң ғылымдары», «Демография», «Өнер, өнертану» бөлімдері. Коллекциялар: «la France», «Le Japon», «Les archives de la Bastille», «La Première guerre mondiale», «La collection Charles Cros», «La presse locale et mobdiale», «Affiches et affichistes». Gallica негізінен NbF қорларынан толықтырылады, бірақ құжаттардың бір бөлігі серіктес ұйымдардың жиналыстарынан келеді: мемлекеттік, муниципалды, академиялық, ведомстволық кітапханалар мен мұрағаттар, ғылыми қоғамдастықтар, университеттер, спорт федерациялары және т.б. іздеу терезесі сайттың басты бетінің жоғарғы жағында орналасқан.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Cambridge University Press баспасының әртүрлі білім салалары бойынша электронды журналдарының толық мәтінді жинағы

ПЛАТФОРМА NATURE

– 85-тен аса журнал

БАЗА ДАННЫХ PROQUEST

Толық мәтінді диссертациялар жинағы Пайдаланушы нұсқаулығы

GOOGLE SCHOLAR АКАДЕМИЯ GOOGLE

Google академиясы-барлық форматтағы және пәндердегі ғылыми жарияланымдардың толық мәтіні бойынша тегін іздеу жүйесі. Жоба 2004 жылдың қараша айынан бастап бета нұсқасында жұмыс істейді. Google Scholar индексі Еуропа мен Американың ең ірі ғылыми баспаларының рецензияланған онлайн журналдарының деректерін қамтиды.

FINDARTICLES

BNET.com CBS интерактивті бизнес орталығының кітапханасы. Журналдардағы мақалалар: бизнес және қаржы, білім, компьютерлік технологиялар, қоғам. Тілі: ағылшын.

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Проект Министерства культуры и информации РК, реализуется в рамках государственной Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ КАЗАХСТАНА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Республиканский Педагогический портал

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ КАЗАХСТАНА

образовательный проект, посвященный Казахстанской науке. На сайте опубликованы статьи ведущих научных изданий Республики Казахстан. Здесь вы найдете научные статьи от ведущих исследователей в области экономикибиологиипсихологииправагеографии и многих других дисциплин.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

Содержит более 2200 полнотектовых статьей и более 1000 учебников 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

РМЭБ – единая информационная система объединяющая электронные образовательные ресурсы вузов республики

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА

РМЭБ – единая информационная система объединяющая электронные образовательные ресурсы вузов республики

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.Л.Н.ГУМИЛЕВА

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.УТЕМИСОВА

Научная библиотека ЗКГУ – одно из ведущих подразделений вуза, которое функционирует  как центр распространения знаний, интеллектуального общения и культуры.  

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО

ЭБ – электронный краеведческий ресурс Костанайской области

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной активности ученых и организаций

КИБЕРЛЕНИНКА

это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Постоянно поплняющееся собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского циклов. Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим каталогами для чтения книг в режиме онлайн.

ГОС. НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.УШИНСКОГО. ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА АВТОРЕФЕРАТОВ

ГНПБ им. К. Д. Ушинского – государственная научная педагогическая библиотека. Электронный каталог. Подборка ссылок на научные институты, периодику, библиотеки. Возможность работы с текстами авторефератов по психолого-педагогическим наукам он-лайн.

БИБЛИОТЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам образования.

ПРОЕКТ PUBLIC.RU - ПУБЛИЧНАЯ ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКА

Содержит базу данных по СМИ России с 1990 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

 Сайт педагога исследователя. Книги, раскрывающие различные аспекты организации педагогического процесса

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Официальный сайт Бориса Михайловича Бим-Бада – выдающегося педагога современности, плоды его трудов, как опубликованные, так и совсем новые

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

портал – собрание электронных педагогических библиотек

НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

академическая библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и образования.

INFANATA - ЛУЧШИЕ КНИГИ ИНТЕРНЕТА